Skip to content Skip to navigation

Календарните указания на някои славянски апостоли и византийските синаксари

TitleКалендарните указания на някои славянски апостоли и византийските синаксари
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsХристова-Шомова, И
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume34
Issue3
Pagination3–25
Citation KeyХристова-Шомова2010a
Subscribe to Syndicate