Skip to content Skip to navigation

Издание и изследване на ценен среднобългарски ръкопис – Кързъновото евангелие

TitleИздание и изследване на ценен среднобългарски ръкопис – Кързъновото евангелие
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsЖелязкова, В
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume34
Issue4
Pagination90–96
Citation KeyЖелязкова2010
Subscribe to Syndicate