Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2011
Степаненко, В., 2011. Теолингвистика в современном религиозном дискурсе. Magister Dixit: Научно-педагогический журнал Восточной Сибири, 3 (9). Available at: http://md.islu.ru/node/181.
Димитрова, А., 2011. Търновград – духовен и книжовен център през ХIII век. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 35(2), pp.89–93.
Тодорова, Д., 2011. Чуждиците в преводните текстове. Българска реч, 17(2), pp.106-108.
Видински, В.Б., 2011. Ще:, София: Жанет 45.
Илиева, Т., 2011. Юбилейно за проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 35(1), pp.80–84.

Pages

Subscribe to Syndicate