Skip to content Skip to navigation

Ягичев Златоуст. Средновековен български паметник със слова и поучения от началото на XIV в.

TitleЯгичев Златоуст. Средновековен български паметник със слова и поучения от началото на XIV в.
Publication TypeBook
Year of Publication2011
AuthorsДимитрова, М
PublisherВалентин Траянов
Place PublishedСофия
Publication Languagebul, chu
Citation KeyДимитрова2011
Subscribe to Syndicate