Skip to content Skip to navigation

Семантичен речник на типологичните характеристики на вторичното назоваване в руския и български език

TitleСемантичен речник на типологичните характеристики на вторичното назоваване в руския и български език
Publication TypeBook
Year of Publication2011
AuthorsЛегурска, П
PublisherЕто
Citation KeyЛегурска2011
Subscribe to Syndicate