Skip to content Skip to navigation

Семантична структура на фразеологизмите, означаващи умствени способности в български и гръцки език

TitleСемантична структура на фразеологизмите, означаващи умствени способности в български и гръцки език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsГуновска, М
JournalБългарска реч
Volume17
Issue1
Pagination30-37
Publication Languagebul
Citation KeyГуновска2011
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate