Skip to content Skip to navigation

Учен с модерно мислене и възрожденски дух. Чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев на 80 години

TitleУчен с модерно мислене и възрожденски дух. Чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев на 80 години
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsКолева, К
JournalБългарска реч
Volume17
Issue3
Pagination68-70
Publication Languagebul
Citation KeyКолева2011
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate