Skip to content Skip to navigation

Чуждиците в преводните текстове

TitleЧуждиците в преводните текстове
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsТодорова, Д
JournalБългарска реч
Volume17
Issue2
Pagination106-108
Publication Languagebul
Citation KeyТодорова2011
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate