Skip to content Skip to navigation

поезия

Екзистенциалните търсения на човека в поезията на Яна Язова

Първата половина на ХХ век е време на подем сред българските литературни кръгове. За няколко години творчеството на родните автори се издига на европейско и световно ниво, заличавайки вековете на изгубен културен и духовен подем от България. Вече отвоювал обратно националната си идентичност, на българина му предстои да открие своята човешка същност. Като поетеса Яна Язова търси именно това чрез редовете на своите стихове – измеренията на човешкото, на чувствата, на духовното и нравственото падение, на изгубената, лутаща се личност.

Георги Рупчев – „Уморени от чудото“: Поезия на застоя, мълчанието и отсъствието

Оригинална чрез едно обърнато по-скоро навътре, интровертно неспокойствие, лаконична в образността на материалното и картинното, анти-епична в сюжетите, но все пак нелишена от тях, съзерцателна и силно песимистична с усещането за застой, липса на движение и обреченост – така може да бъде определена поезията в първата книга на Георги Рупчев „Уморени от чудото“ (1982).

Subscribe to поезия