Skip to content Skip to navigation

История на културата

Оброчни кръстове, параклиси, светци

Когато християнското учение се появило в днешните български земи, то срещнало много и различни вярвания и култове, разпространени сред местното население. Тази среща се превърнала в сблъсък, когато християнската религия е обявена за официална религия на българската държава. Налагането й не е еднократен държавнически акт, предприет от княз Борис I, който започва и завършва с Покръстването ( 863-864г.), а един продължителен процес на борба със старите вярвания – вече наричани езически, сред един народ, който дори не е хомогенен по своя състав.

Subscribe to История на културата