Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 10 резултата:
Избор: Автор is Боню Ангелов  [Clear All Filters]
1984
Ангелов, Б. авт, 1984. За едно неиздирено съчинение на Йоан Екзарх. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(1), с-ци115–117.
1982
Ангелов, Б. авт, 1982. Паисий Хилендарски и идеята за славянско единство. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(3), с-ци184–187.
1978
Ангелов, Б. авт, 1978. Климент Охридски – автор на общи служби. В Из старата българска, руска и сръбска литература. София: БАН.
1967
Ангелов, Б. авт, 1967. Някои житийни текстове за Кирил и Методий. В Из старата българска, руска и сръбска литература. с-ци 24–35.
1958
Ангелов, Б. авт, 1958. Сказание за дванадесетте съня на цар Шахаиши. В Из старата българска, руска и сръбска литература. София: БАН, с-ци 145–151.
Subscribe to Синдикирай