Skip to content Skip to navigation

Йорданка Захариева

Факултет по библиотекознание и културно-историческо наследство, Университет по библиотекознание и информационни технологии ‒УниБИТ

Йорданка Захариева е доцент в катедра "Книга и общество" към Факултета по библиотекознание и културно-историческо наследство на УниБИТ. Научните й интереси са в областта на българския език, когнитивната лингвистика, езиковата култура, историята и теорията на новобългарския книжовен език.

Библиографски записи в Libri Slavici: