Skip to content Skip to navigation

Валя Крумова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Валя Крумова е докторант към Катедрата по руска литература във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. Интересите й са в областта на руската литература от 20. и 21. век. Темата на дисертационния ѝ труд е „Творчеството на Иван Бунин: граничност и преходи“.