Skip to content Skip to navigation

Петя Осенова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии

Д-р Петя Осенова е доцент в Катедрата по български език, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Кл. Охридски”. Научните й интереси са в областта на морфологията, синтаксиса, формалните граматики, корпусната лингвистика и обработката на естествения език.

 

Библиографски записи в Libri Slavici: 
Връзки: