Skip to content Skip to navigation

Невена Панова

Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет "Свети Климент Охридски"

Невена Панова е доцент по старогръцка литература в СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, Катедра по класическа филология. Научните ѝ интереси са в областта на историята и теорията на старогръцката литература, развитието на жанровете, особеностите на философската проза. Автор на:

  • Платоновият диалог. Ситуации и елементи на събеседването. София: Сонм, 2005
  • Мимеополис. Върху Платоновата политическа и литературна теория на подражанието. София: Сонм, 2012;
  • преводач на Закони на Платон, на съчинения на Плутарх и Елиан.