Skip to content Skip to navigation

Юлияна Стоянова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Юлияна Стоянова е професор по съвременен български книжовен език (морфология и синтаксис) в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Интересите й са в областта на психолингвистика, контрастивната лингвистика, лингвистическата прагматика и психоаналитичния подход към наративните дискурси.

Библиографски записи в Libri Slavici: