Skip to content Skip to navigation

Татяна Ангелова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Д-р Татяна Ангелова е професор в Катедра „Методика“ на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Интерсите са и в областта на методиката на езиковото обучение, развитието на комуникативната компетентност на ученици чрез обучение по български като първи език, изследването на писмения ученически дискурс и процедурите за оценяване в езиковото обучение. Тя активно работи в областта на проучването на информационните и комуникационни технологии в езиковото обучение и образование, текстовата и корпусната лингвистика.