Skip to content Skip to navigation

Марина Джонова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Марина Джонова е гл. ас., д-р по филология в катедрата по български език на Факултета по славянски филологии. Води упражнения по синтаксис, морфология на българския език.

Интернет страница: 
Библиографски записи в Libri Slavici: