Skip to content Skip to navigation

Иглика Пройнова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Магистър, магистърска програма Антропология и филология, научен ръководител – доц. д-р Гергана Дачева.