Skip to content Skip to navigation

Биляна Михайлова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, Катедра Общо, индоевропейско и балканско езикознание

гл. ас. д-р

Води курсове по общо и индоевропейско езикознание

Интернет страница: 
Библиографски записи в Libri Slavici: