Skip to content Skip to navigation

Acta Palaeoslavica. Vol. 2. In honorem Angelinae Minčeva

Acta Palaeoslavica. Vol. 2. In honorem Angelinae Minčeva. Ed. M. Dimitrova, P. Petkov, I. Hristova. Sofia: Heron Press, 2005. 232 pp.

Съдържание / Content

 • Христова, Искра, Петков, Петко. Професор Ангелина Минчева. V-VIII.
 • Христова, Искра, Мострова, Татяна, Димитрова, Маргарет. Списък на трудовете на Ангелина Минчева, проф. д-р, dr. h. c. IX-XVI
 • Съдържание. XVII-XVIII.
 • Иванова, Климентина. За ангелите и в чест на Ангелина (Един непроучен текст за безплътните сили). 1-7
 • Петканова, Донка. Григорий Цамблак и античната духовна култура. 8-12
 • Добрев, Иван. Древни предпоставки за развоя на българския език. 13-23
 • Reinhart, Johannes. Eine Abschrift des kommentierten Propheten Oseas in der kroatisch-glagolitischen Tradition (Brevier des Vid von Omišalj von 1396). 24-32
 • Дограмаджиева, Екатерина. Състав и строеж на евангелските месецословни препратки. 33-38
 • MacRobert, Catherine Mary. On the problems of identifying a 'Presvav redaction' of the Psalter. 39-46
 • Наумов, Александър, Станчев, Красимир. За служебните минеи в краковските библиотеки. 47-53
 • Славова, Татяна. Човешкото тяло в Диалозите на Псевдо-Кесарии. 54-59
 • Димитрова, Маргарет. Песен на Песните в ръкопис 2/24 от Рилския манастир. 60-82
 • Милтенова, Анисава. Тълкованието на молитвата “Отче наш” в Песнивеца на Иван Александър. 83-92
 • Златанова, Румяна. Житието на пророк Авдий и реконструкцията на първоначалния му превод. 93-102
 • Иванова, Таня. Словата за четенето в традицията на Slavia Orthodoxa: разпространение и финкция. 103-108
 • Младенова, Маргарита. Господи, ѡтпоусти имъ, не вѣдѧтъ бо что творѧтъ. 109-113
 • Коцева, Елена. Книгата е “жива вода”. 114-118
 • Тасева, Лора. Конкорданс на лексикалните варианти в южнославянски многократни преводи: методологически проблеми. 119-127
 • Панчева, Екатерина. Сравнението като исихастка фигура в светиевтимиевото житїе и жизнь прпд҃ныѫ матере нашѧ параскеви. 128-136
 • Rusek, Jerzy. O kilku nazwach naczyń w staro- i nowobułgarskich prekładach Ewangelii. 137-143.
 • Павлова, Румяна. Ради (радьма) в старобългарския език. 144-145
 • Велчева, Боряна. Старобългарски обръшь и обрѣжь. 146-147
 • Йовчева, Мария. Старата латинска заемка скриня. 148-156
 • Пенковская, Татяна В. Грецизмы оутросъ и оѳросъ в славянской книжной традиции. 157-160
 • Христова, Искра. Към въпроса за произхода и значението на думата неприязнь. 161-171
 • Кърпачев, Владислав. Словообразувателни модели при nomina agentis в Беседите на папа Григорий Велики. 172-177
 • Койчева, Регина. Названията за срам като реализация на прагматичния аспект на старобългарския език. 178-181
 • Бояджиев, Андрей. Старобългарски мьскъ, мъска. 182-183
 • Мострова, Татяна. пѧчѧштии – locus obscurus или за преславския превод на Варух 2:29. 184-192
 • Узунова, Елена. Палеографско-кодикологическа хаактеристика на скрипторските бележки в етрополските ръкописи от XVII в. 193-199
 • Димитрова, Анета. Corrigenda към изданието на Житието на св.Антоний Велики. 200-205
 • Петков, Петко Д. Тайноводствените поучения на Кирил Йерусалимски в преписа на Висарион Дебърски (НБКМ № 305). 206-213
 • Hannick, Christian. Die sprachgeschichtlichen Ansichten des Neofit Rilski und die Formierung der neubulgarischen Schriftsprache. 214-222
 • Voss, Christian. “Egejsko-Makedonski” oder “Belomorsko-Bălgarski”? Forschungsperspektiven auf den ostsüdslavischen Minderheitensprachraum in Griechenland. 223-227
 • Дамянова, Илиянка. Библейски образ и орнамент в поезията на Сергей Есенин. 228-232.

Автори / Authors

 • Бояджиев, Андрей. Старобългарски мьскъ, мъска. 182-183
 • Велчева, Боряна. Старобългарски обръшь и обрѣжь. 146-147
 • Дамянова, Илиянка. Библейски образ и орнамент в поезията на Сергей Есенин. 228-232.
 • Димитрова, Анета. Corrigenda към изданието на Житието на св.Антоний Велики. 200-205
 • Димитрова, Маргарет. Песен на Песните в ръкопис 2/24 от Рилския манастир. 60-82
 • Добрев, Иван. Древни предпоставки за развоя на българския език. 13-23
 • Дограмаджиева, Екатерина. Състав и строеж на евангелските месецословни препратки. 33-38
 • Златанова, Румяна. Житието на пророк Авдий и реконструкцията на първоначалния му превод. 93-102
 • Иванова, Климентина. За ангелите и в чест на Ангелина (Един непроучен текст за безплътните сили). 1-7
 • Иванова, Таня. Словата за четенето в традицията на Slavia Orthodoxa: разпространение и финкция. 103-108
 • Йовчева, Мария. Старата латинска заемка скриня. 148-156
 • Койчева, Регина. Названията за срам като реализация на прагматичния аспект на старобългарския език. 178-181
 • Коцева, Елена. Книгата е “жива вода”. 114-118
 • Кърпачев, Владислав. Словообразувателни модели при nomina agentis в Беседите на папа Григорий Велики. 172-177
 • Милтенова, Анисава. Тълкованието на молитвата “Отче наш” в Песнивеца на Иван Александър. 83-92
 • Младенова, Маргарита. Господи, ѡтпоусти имъ, не вѣдѧтъ бо что творѧтъ. 109-113
 • Мострова, Татяна. пѧчѧштии – locus obscurus или за преславския превод на Варух 2:29. 184-192
 • Наумов, Александър, Станчев, Красимир. За служебните минеи в краковските библиотеки. 47-53
 • Павлова, Румяна. Ради (радьма) в старобългарския език. 144-145
 • Панчева, Екатерина. Сравнението като исихастка фигура в светиевтимиевото житїе и жизнь прпд҃ныѫ матере нашѧ параскеви. 128-136
 • Пенковская, Татяна В. Грецизмы оутросъ и оѳросъ в славянской книжной традиции. 157-160
 • Петканова, Донка. Григорий Цамблак и античната духовна култура. 8-12
 • Петков, Петко Д. Тайноводствените поучения на Кирил Йерусалимски в преписа на Висарион Дебърски (НБКМ № 305). 206-213
 • Славова, Татяна. Човешкото тяло в Диалозите на Псевдо-Кесарии. 54-59
 • Съдържание. XVII-XVIII.
 • Тасева, Лора. Конкорданс на лексикалните варианти в южнославянски многократни преводи: методологически проблеми. 119-127
 • Узунова, Елена. Палеографско-кодикологическа хаактеристика на скрипторските бележки в етрополските ръкописи от XVII в. 193-199
 • Христова, Искра, Мострова, Татяна, Димитрова, Маргарет. Списък на трудовете на Ангелина Минчева, проф. д-р, dr. h. c. IX-XVI
 • Христова, Искра, Петков, Петко. Професор Ангелина Минчева. V-VIII.
 • Христова, Искра. Към въпроса за произхода и значението на думата неприязнь. 161-171
 • Hannick, Christian. Die sprachgeschichtlichen Ansichten des Neofit Rilski und die Formierung der neubulgarischen Schriftsprache. 214-222
 • MacRobert, Catherine Mary. On the problems of identifying a 'Presvav redaction' of the Psalter. 39-46
 • Reinhart, Johannes. Eine Abschrift des kommentierten Propheten Oseas in der kroatisch-glagolitischen Tradition (Brevier des Vid von Omišalj von 1396). 24-32
 • Rusek, Jerzy. O kilku nazwach naczyń w staro- i nowobułgarskich prekładach Ewangelii. 137-143.
 • Voss, Christian. “Egejsko-Makedonski” oder “Belomorsko-Bălgarski”? Forschungsperspektiven auf den ostsüdslavischen Minderheitensprachraum in Griechenland. 223-227