Skip to content Skip to navigation

Психолингвистика и асоциативен екперимент

Междуезиковият свободен асоциативен експеримент

Критерий за научност на знанието е възможността това знание да бъде “фалшифицирано”, опровергано, обърнато откъм неизгодната за него, незащитена страна. Ако не може да бъде опровергано научно, това означава, че е схоластично: дяволите на върха на една игла, колко звезди има на небето не може да бъде опровергано, няма факти – нито емпирични, нито експериментални.

К. Попър. „Логика на научното откритие“

 

Subscribe to Психолингвистика и асоциативен екперимент