Skip to content Skip to navigation

Редакционна

Уводни думи на редактора

Уважаеми читатели,

Пред вас е брой с международно участие, с многообразен филологически облик; в него има текстове на български, на руски, на английски и на полски език. Представяният брой включва две групи текстове: на участници в Международния филологически форум за студенти и докторанти, проведен през ноември 2014 (включени са статии основно по проблеми на езиковото обучение и образование и Б)  други текстове, които са свързани с методически проблеми на езиковото обучение.

Редакционна

Новият брой на списанието вече е факт! Не е случайно, че пролетно-лятната книжка се появява през есента, защото е събрала в себе си толкова различни „цветове“ и нюанси.

Subscribe to Редакционна