Skip to content Skip to navigation

Култура и съвременност

За един старопечатен миней от библиотеката на Зографската света обител

Студент съм в специалност „Румънска филология“ в СУ „Св.Климент Охридски“. През лятото на 2013 година имах възможността да посетя библиотеката на Зографската света обител на Атон, Света гора, Гърция. За мое щастие там се натъкнах на множество старопечатни книги на църковнославянски, гръцки, руски, български и румънски.

Именно книгите на румънски, от които около 30 бяха старопечатни, ми бяха особено интересни, тъй като изучавам румънски, а знаех твърде малко за стария румънски правопис и език.

Отново за средновековните стенописи от църквата „Св. Георги” в Колуша, Кюстендил

Благодарение на реставраторски намеси през последните няколко десетилетия, към паметниците със средновековни стенописи в България се прибави още един – църквата „Св. Георги“ в кюстендилския квартал Колуша. Разкритите фрагменти са сравнително малко и също толкова малко е онова, което с категоричност може да се твърди по отношение на тези стенописни „останки“, но със своя стил, а както ще видим по-нататък и с някои иконографски особености, те представляват интересен и ценен пример на монументалната живопис от средновековното минало на Балканите.

Subscribe to Култура и съвременност