Skip to content Skip to navigation

Есета

За вярата, любовта и прошката или доближаване до Бог (Теодора Димова „Марма, Мариам”)

Всеки човек носи в себе си Бога, той е частица от Него. Няма безгрешни, а на грешните, осъзнали прегрешението си трябва да се прощава. 

Но има ли Бог, какъв е той, кой може да го види, усети, докосне, как го откриваме, къде – това са част от въпросите, които могат да получат отговор, прочитайки книгата на Теодора Димова „Марма, Мариам“. През любящото сърце на една жена – майката на Исус, авторката „прочита“ библейската история на Спасителя от неговото раждане до смъртта му.

Между литературната памет и забраната/забравата

Памет. Днес, в ерата на високите технологии, тази дума се свързва по-скоро с думи като RAM, ROM, DRAM, FLASH и разни други видове памет, които ни осигурява нашият постоянен спътник в живота – компютърът. И все по-рядко думата памет означава онази простичка способност на човека да помни. От времето, когато Омуртаг заръча на родените по-късно да помнят делата на родените преди тях, помненето се превърна в памет.

Subscribe to Есета