Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Автор is Искра Христова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Христова, И. авт, 2003. Атонската редакция на Апостола. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27(1), с-ци11–36.
Б
Христова, И. авт, 1983. Библиография на трудовете на проф. Мирослав Янакиев (1947–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(2), с-ци125–133.
Д
Христова, И. авт, 2005. Десет години без Петър Илчев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29, с-ци107–110.
З
Христова, И. авт, 2007. За закона и благодатта, за Луната и за Слънцето. В Реката на времето. Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 61-70.
К
Христова, И. авт, 2008. Кръгла маса „Западна България и източните славяни“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, {ХХХII}, с-ци126–132.
О
Христова, И. авт, 1991. О славянских переводах Господней молитвы. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(3), с-ци41–56.
Т
Христова, И. авт, 1994. Тропарите в Енинския апостол. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(4), с-ци86–102.
Subscribe to Синдикирай