Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Попов, Б. авт, 2004. Типология на назоваването при древните индоевропейски термини за някои опасни и хищни животни. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(1), с-ци5–23.
Попов, Д. авт, 2002. Типология на схващанията за стила. Българска реч, 8(3), с-ци32–39.
Пихчадзе, А.А. авт, 1986. Типология паримейных чтений книги Исход. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(1), с-ци20–34.
Николова, А. авт, 1980. Тодор Д. Сарафов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), с-ци127–128.
Тенев, Д. авт, 2015. Той, тя и котката. Литературен вестник, 20, с5.
Джурова, А. авт, 1990. Томичов псалти, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Манкова, Й. авт, 1981. Традиционни предсватбени обреди във Врачанско. Известия на музеите в Северозападна България, 6, с-ци125–144.
Янакиева, С. авт, 1982. Тракийският град Крестон. Thracia antiqua, 9, с-ци103–112.

Страници

Subscribe to Синдикирай