Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2011
Радулова, Д. авт, 2011. Език свещен на моите деди.. . Българска реч, 17(2), с-ци9-14.
Хамами, Н. авт, 2011. За българската реч на етническите турци. Българска реч, 17(3), с-ци35-41.
Холиолчев, Х. авт, 2011. За „мъките” с българското ударение. Българска реч, 17(3), с-ци62-64.
Георгиева, С. авт, 2011. За характера на фразеологичните неологизми в българския език. В С. Калдиева-Захариева и съавт., ред-ри Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", с-ци 155–162.
Митринов, Г. авт, 2011. Защо айрян, а не мътеница и бърканица. Българска реч, 17(3), с-ци52-58.
Прев. от англ. Росен Люцканов
Дамянова, А. авт, 2011. Как българските ученици да постигнат по-убедителни резултати по четивна грамотност. В Тематични анализи на резултатите на българските ученици при четене в PISA 2009. София: ЦКОКУО.
Йосифова, Р. авт, 2011. Класификация на жестове: подходи и перспективи. В Ю. Стоянова & Кючуков, Х., ред-ри Психология и лингвистика : Сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов. София: Просвета.

Страници

Subscribe to Синдикирай