Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
2012
Степаненко, В. авт, 2012. Теолингвистика? – Да, теолингвистика!. Вестник Иркутского государственного лингвистического университета, 2(18), с-ци221 – 226. Available at: http://www.islu.ru/files/rar/2012/vestnik_iglu_2yu_18_2012.pdf [Отворен на 20.10.2014AD].
Гьоте, Й.В. авт, 2012. Фауст: трагедия в две части, София: Захарий Стоянов.
Тенев, Д. авт, 2012. Фикция и образ. Модели, Пловдив: Жанет 45.
Велчева, Б. авт, 2012. Христо Холиолчев на 75 години. Българска реч, 12(2–3), с-ци5–8.
Загоров, В. & Златкова, П. авт-ри, 2012. Чети! Сподели! Бъди крачка напред!. В Л. Парижкова, ред Книгата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ. София: За буквите – О писменехь, с-ци 78–92.
Иванова, Д. авт, 2012. Юбилейна годишнина на Боряна Велчева. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(2), с-ци69–78.
2011
Bereznyak, A. авт, 2011. Blessed Ignorance? A Comparative Perspective on Eastern and Western Missionary Approaches to the Transmission of Knowledge. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 35(3), с-ци31–44.
Kujumdžieva, S. авт, 2011. The Catalogue of Greek Musical Manuscripts from St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 35(1), с-ци90–97.
Beekes, R.S.P. авт, 2011. Comparative Indo-European Linguistics. An Introduction 2nd изд M. de Vaan, ред, Amsterdam ; Philadelphia: John Benjamins.
Revised and corrected by Michiel de Vaan.
Vukov, N. авт, 2011. Conceptualizing Folklore along “Disciplinary Lines.” The Political Entanglement of Folklore Studies in Socialist Bulgaria. В U. Brunnbauer, Kraft, C., & Schulze, M., ред-ри Sociology and Ethnography in East-Central and South-East Europe: Scientific Self-Description in State Socialist Countries. Munich: Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum.
Rilke, R.Maria авт, 2011. Die Fensterrose. В Selected Poems with Parallel German Text. Oxford: Oxford University Press, с-ци 60 – 62.
Бълг. превод Р. М. Рилке, „Розата на прозореца”, прев. Д. Тенев, Литературен вестник, бр. 20, 27.05.-2.06.2015, с. 16.
Куюмджиева, С. авт, 2011. In memoriam Eлена Тончева (26.VІ.1933–3.ІІ.2011). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 35(2), с-ци65–67.
Станков, Р. авт, 2011. In memoriam. Румяна Павлова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 35(4), с-ци81–82.

Страници

Subscribe to Синдикирай