Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: First Letter Of Title is X and Автор is Тренков, Климент  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
X
Тренков, К. авт, 1987. XXXI летен курс по полски език и култура във Варшава. (Курс „Б“). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), с-ци121–122.
Subscribe to Синдикирай