Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Keyword is св. Методий  [Clear All Filters]
1986
Босилков, К. авт, 1986. Кирило-Методиевски дни в Унгария. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(2), с-ци110–112.
Попов, Г. авт, 1986. Прославата на Кирил и Методий в канона за Събота Сиропустна. Кирило-Методиевски студии, 3, с-ци79–90.
1967
Ангелов, Б. авт, 1967. Някои житийни текстове за Кирил и Методий. В Из старата българска, руска и сръбска литература. с-ци 24–35.
Subscribe to Синдикирай