Skip to content Skip to navigation

Кирило-Методиевската библиография и нейните традиции в България

ЗаглавиеКирило-Методиевската библиография и нейните традиции в България
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване2004
АвториГанчева, Н
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том28
Страници98–106
ключови думибиблиография; кирилометодиевистика; св. Кирил; св. Методий
Код за цитиранеГанчева2004
Subscribe to Синдикирай