Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Терзийска, Лидия  [Clear All Filters]
1981
Терзийска, Л. авт, 1981. Иван Билодид (1906–1981). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), с-ци86–87.
Терзийска, Л. авт, 1981. Иван Билодид (1906–1981). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), с-ци86–87.
Subscribe to Синдикирай