Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Делев, Неделчо  [Clear All Filters]
1987
Петров, П. & Делев, Н. авт-ри, 1987. Българските корабостроителни термини и техните еквиваленти в руския, английския, немския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), с-ци28–34.
Subscribe to Синдикирай