Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Николова, Анна  [Clear All Filters]
1987
Сенека, Л.Аней авт, 1987. За спокойствието на духа. В А. Николова, ред Избрани диалози. София: Наука и изкуство.
1983
Николова, А. авт, 1983. Български еквиваленти на руските инфинитивни конструкции, означаващи невъзможност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), с-ци5–15.
1980
Николова, А. авт, 1980. Тодор Д. Сарафов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), с-ци127–128.
1978
Николова, А. авт, 1978. Някои проблеми на предаването на руските инфинитивни изречения на български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), с-ци58–69.
Subscribe to Синдикирай