Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Махрова, Тамара Н.  [Clear All Filters]
1977
Махрова, Т.Н. авт, 1977. О русских и болгарских интонационных конструкциях в сопоставлении. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), с-ци87–97.
Subscribe to Синдикирай