Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Махрова, Тамара  [Clear All Filters]
1989
Махрова, Т. авт, 1989. Сопоставление текста и его перевода (на материале русского и болгарского языков). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), с-ци18–24.
1988
Махрова, Т. авт, 1988. Сопоставление болгарской и русской интонации в условиях двуязычия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с-ци37–42.
1986
Махрова, Т. авт, 1986. Библиография на трудовете на Галина Тагамлицка. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(5), с-ци105–110.
1983
Махрова, Т. авт, 1983. Опыт сравнительной типологии мелодики русской и болгарской повествовательной фразы. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), с-ци19–30.
1982
Махрова, Т. авт, 1982. Особености на руската и българската интонация в зависимост от смисловата структура на изречението. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(3), с-ци9–15.
Subscribe to Синдикирай