Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Манчева, Весела  [Clear All Filters]
2000
Манчева, В. авт, 2000. За някои съответствия в украинската и българската лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(1), с-ци16–22.
Subscribe to Синдикирай