Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Искра Ликоманова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Ликоманова, И. авт, 1993. Видове рамкови конструкции в българската разговорна реч (в съпоставка с други славянски езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), с-ци12–17.
Ликоманова, И. авт, 2009. Втора среща на италианските слависти лингвисти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(1), с-ци171–172.
З
Ликоманова, И. & Милева, В. авт-ри, 1989. За някои особености на съществителните имена за лица от женски пол в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), с-ци5–11.
К
Ликоманова, И. авт, 1995. Конференция по лингвистика на текста. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(1), с-ци92–93.
Ликоманова, И. авт, 1987. Конференция по теория на текста във Варшава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(5), с-ци135–136.
Subscribe to Синдикирай