Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Сираков, Асен  [Clear All Filters]
1984
Легурска, П. & Сираков, А. авт-ри, 1984. Образна метафора (върху материал от славянските езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), с-ци5–13.
Subscribe to Синдикирай