Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Кръстева-Ккожухарова, Лиляна  [Clear All Filters]
1979
Кръстева-Ккожухарова, Л. авт, 1979. Интерференцията и транспозицията в обучението по лексика на руската научна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци18–34.
Subscribe to Синдикирай