Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Кочиш, Михай  [Clear All Filters]
1983
Кочиш, М. авт, 1983. За членуването на собствените имена в българския и унгарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), с-ци60–62.
Subscribe to Синдикирай