Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Костадинова, Маргарита  [Clear All Filters]
2000
Костадинова, М. авт, 2000. Лексикално-семантични подстъпи към дру56 гостта (българо-чешки успоредици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(2), с-ци86–88.
Subscribe to Синдикирай