Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Иванова, Найда  [Clear All Filters]
1981
Иванова, Н. авт, 1981. Особености на екзистенциалните изречения в българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци58–62.
Subscribe to Синдикирай