Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Зафирова, Бисерка  [Clear All Filters]
1977
Зафирова, Б. авт, 1977. Съпоставяне на Akkusativ des Inhalts в немски език с вътрешно допълнение на непреходни глаголи в български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(3), с-ци112–116.
Subscribe to Синдикирай