Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Хашходжов, Едуард  [Clear All Filters]
1986
Балкански, Т. & Хашходжов, Е. авт-ри, 1986. Опит за изучаване на първобългарските следи в българския и карачаево-балкарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), с-ци5–14.
Subscribe to Синдикирай