Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Simeonov, Yosif  [Clear All Filters]
1982
Simeonov, Y. авт, 1982. Quelques problèmes de la grammaire contrastive dans l’optique du rapport représentation/expression. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), с-ци135–144.
Subscribe to Синдикирай