Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Requedat, François  [Clear All Filters]
1982
Requedat, F. авт, 1982. Remarques sur les constructions verbales avec l’infinitif. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), с-ци73–78.
Subscribe to Синдикирай