Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Попов, Димитър  [Clear All Filters]
2006
Андрейчин, Л. и съавт. авт-ри, 2006. Български тълковен речник 4th изд Д. Попов, ред, София: Наука и изкуство.
2004
Попов, Д. авт, 2004. Фоностилистика на дискурса, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.
Subscribe to Синдикирай