Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Кишкин, Лев С  [Clear All Filters]
1968
Кишкин, Л.С. авт, 1968. Проблема национального образного мышления и методология изучения межславянских связей. В Славянские литературы : VI междунар. съезд славистов. (Прага, авг. 1968) : Доклады советской делегации. Москва: Наука, с-ци 244-263.
Subscribe to Синдикирай